IUNG-PIBWybranie
zakresu czasowego:

12 h

dzień

2 dni

3 dni

tydzień

miesi±c

rok

dowolnie

Ostatnia doba - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ostatni tydzień - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ostatni miesi±c - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ostatni rok - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ostatnie dwa lata - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach

Ci¶nienie npm* to ci¶nienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza, według wzoru barometrycznego.

Automatyczne odswiezanie strony: 303 s.

Ostatni dostępny pomiar wg. czasu zimowego: 2023-10-02 02:20:00

Strona utworzona: 2023-10-02 03:42:14