IUNG-PIBWybranie
zakresu czasowego:

12 h

dzień

2 dni

3 dni

tydzień

miesiąc

rok

dowolnie


Wybierz okres do prezentacji statystyk
(w formacie rrrr-mm-dd) Od:   - -   do:   - -     

Ciśnienie npm* to ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza, według wzoru barometrycznego.

Automatyczne odswiezanie strony: 303 s.

Ostatni dostępny pomiar wg. czasu zimowego: 2024-04-25 05:30:00

Strona utworzona: 2024-04-25 06:57:07