IUNG-PIBWybranie
zakresu czasowego:

12 h

dzień

2 dni

3 dni

tydzień

miesi±c

rok

dowolnie

Ostatnia doba - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ostatni tydzień - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ostatni miesi±c - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ostatni rok - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ostatnie dwa lata - Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ci¶nienie atmosferyczne w Puławach przeliczone na poziom morza

Ci¶nienie npm* to ci¶nienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza, według wzoru barometrycznego.

Automatyczne odswiezanie strony: 303 s.

Ostatni dostępny pomiar wg. czasu zimowego: 2024-05-28 22:00:00

Strona utworzona: 2024-05-28 23:23:33