IUNG-PIB



Wybranie
zakresu czasowego:

12 h

dzień

2 dni

3 dni

tydzień

miesiąc

rok

dowolnie





Ostatnia doba - temperatura na 2m w Puławach

Temperatura na 2m w Puławach

Ostatni tydzień - temperatura na 2m w Puławach

Temperatura na 2m w Puławach

Ostatni miesiąc - temperatura na 2m w Puławach

Temperatura na 2m w Puławach

Ostatni rok - temperatura na 2m w Puławach

Temperatura na 2m w Puławach

Ostatnie dwa lata - temperatura na 2m w Puławach

Temperatura na 2m w Puławach

Ciśnienie npm* to ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza, według wzoru barometrycznego.

Automatyczne odswiezanie strony: 303 s.

Ostatni dostępny pomiar wg. czasu zimowego: 2019-08-21 20:40:00

Strona utworzona: 2019-08-21 22:08:02