IUNG-PIBWybranie
zakresu czasowego:

12 h

dzień

2 dni

3 dni

tydzień

miesiąc

rok

dowolnie

Ostatnia doba - wilgotność względna na 2m w Puławach

Wilgotność względna w Puławach

Ostatni tydzień - wilgotność względna na 2m w Puławach

Wilgotność względna w Puławach

Ostatni miesiąc - wilgotność względna na 2m w Puławach

Wilgotność względna w Puławach

Ostatni rok - wilgotność względna na 2m w Puławach

Wilgotność względna w Puławach

Ostatnie dwa lata - wilgotność względna na 2m w Puławach

Wilgotność względna w Puławach

Ciśnienie npm* to ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza, według wzoru barometrycznego.

Automatyczne odswiezanie strony: 303 s.

Ostatni dostępny pomiar wg. czasu zimowego: 2024-06-17 04:10:00

Strona utworzona: 2024-06-17 05:37:47